Síolta

An Chreatlach Naisiúnta Cailíochta d'Oideachas na Luath-ÓigeRÁITIS LÁRNACHA

AMHARC AR NA LÁMHLEABHAIR

Tuilleadh eolais ó:

Aonad Pholasaí an Luathoideachais, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Teach Haicín, Sráid Haicín, Baile Átha Cliath 2.

Fón: 01 674 3227/3228

Síolta - Acmhainní

Foilseacháin Úsáideacha

Caighdeáin Ghaolmhara


Border Counties Childcare Network (2002)

6


Brennan, C. (Ed.) (2004)

6


Bruce, T. and Meggitt, C. (2002)


Byrne, M. (2003)

10


Byrne, M. (2005)

10


Childminding Ireland (No Date)

9


Children's Rights Alliance (No Date)

1


Conaty, C. (2002)

12


Department of Education and Science (1998)

10


Department of Education and Science (1999)


Department of Education and Science (2001)

9


Department of Education and Science (2003)

7


Department of Health and Children (1999)

9


Department of Health and Children (1999)

9


Department of Health and Children (2000)

1


Department of Justice, Equality and Law Reform (2002)

11


Doherty, S. (2003)

11


Donohoe, J. and Gaynor, F. (2003)


Fabian, H. (2002)

13


Fabian, H. and Dunlop, A. (2002)

13


French, G. (2003)

2, 3, 10, 11, 15


Hayes, N. (2002)

1


Health Promotion Unit (2004)

2, 9


Hyson, M. (Ed.) (2003)

11


Larkin, M., Malee, K. and O'Grady, D. (2000)

2, 3, 6, 9


Murray, C. and O'Doherty, A. (2001)

3, 14


National Children's Nurseries Association (2002)

2


National Children's Nurseries Association (2003)

2, 3, 9, 10, 11


National Children's Office (2004)

6


National Council for Curriculum and Assessment (1999)

3, 7


National Council for Curriculum and Assessment (2004)

7


National Council for Curriculum and Assessment (2005)

3, 14


National Parents' Council Primary (2004)

16


NIPPA (No Date)

6


Siraj-Blatchford, I. and Clarke, P. (2001)

3