Síolta

An Chreatlach Naisiúnta Cailíochta d'Oideachas na Luath-ÓigeSíolta - Acmhainní

Réamhrá

Tá acmhainní éagsúla sa mhír seo chun thú a thacú agus tú ag obair le Síolta. Orthu siúd tá foinsí eolais de leithéid leabharlanna, suímh ghréasáin, agus foilsiúcháin de shaghasanna éagsúla. Áit is cuí tá na hacmhainní seo nasctha againn leis na Caighdeáin is mó a bhaineann siad leo.


Tá ár ndícheall déanta againn a chinntiú gur tagairtí reatha iad na tagairtí go léir ar an liosta agus go bhfuil siad le fáil go héasca. Cuimhnigh le do thoil nach bhfuil an liosta acmhainní seo uileghabhálach agus tharlódh go bhfaighfeá cinn eile agus tú i gcionn do chuid oibre fhéin. Ba mhór againn dá gcuirfeá aiseolas chugainn ar na hacmhainní atá liostaithe anseo, agus chuirfimís fáilte roimh aon mholadh uait gur mhaith leat a roinnt le do chomhleacaithe maidir le cinn eile a chur leis an liosta, i dtreo is go bhféadfaimid iad a chur isteach in eagráin eile de Síolta amach anseo.

Téacs Iomlan de Dhoiciméid Síolta

Lámhleabhar Tosaigh
Íoslódáil mar dhoiciméad PDF Adobe [1650 Kb]

Cúram Lae Lánaimseartha agus Páirtaimseartha Lámhleabhar
Íoslódáil mar dhoiciméad PDF Adobe [2590 Kb]

Ranganna na Naíonán Lámhleabhar
Íoslódáil mar dhoiciméad PDF Adobe [2260 Kb]

Feighlíocht Linbh Lámhleabhar
Íoslódáil mar dhoiciméad PDF Adobe [2009 Kb]

Seirbhísí Seisiúnacha Lámhleabhar
Íoslódáil mar dhoiciméad PDF Adobe [2150 Kb]

Philéar Taighde

1. Spléachadh ar an Ardchaighdeán

2. Making Connections

3. Luath-Óige in Éirinn

4. Ardchaighdeán faoi Chaibidil

Ábhair ag Tacú le Síolta

Eagraíochtaí COLO

Suímh Ghréasáin Úsáideacha

Foilseacháin Úsáideacha