Síolta

An Chreatlach Naisiúnta Cailíochta d'Oideachas na Luath-Óige


Fáilte do Síolta, an Chreatlach Náisúnta
Cáilíochta d’Oideachas na Luath-Óige.

Ar an suíomh seo gheobhaidh tú na Prionsabail,
Caighdeáin, Comhpháirteanna Ardchaighdeáin, agus Deiseanna Mhachnaimh atá mar bhunábhar
ag Síolta.
Tá an suíomh deartha i dtreo is go gcabhróidh sé leat agus tú ag dul i mbun na Creatlaí, agus is féidir leat é a úsáid mar chleachtóir aonarach agus tú ag obair i gcomhar le comhleacaithe i do shuíomh, agus chomh maith leis sin mar thaca agus tú ag gréasánú le comhleacaithe gairmiúla eile a oibrionn le páistí óga ó bhreith go sé bliana.