Síolta

An Chreatlach Naisiúnta Cailíochta d'Oideachas na Luath-ÓigeDéan teagmháil linn


Since December 2008, the Early Years Education Policy Unit in the Department of Education and Skills has been responsible for the implementation of Síolta, the National Quality Framework for Early Childhood Education.

The Early Years Education Policy Unit can be contacted at:

Aonad Pholasaí an Luathoideachais,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Teach Haicín,
Sráid Haicín,
Baile Átha Cliath 2.

Fón: 01 674 3227/3228
Ríomhphost: earlychildhood@education.gov.ie